Výstava k poctě akademického malíře Jiřího Kovaříka

Výstava k poctě akademického malíře Jiřího Kovaříka
Foto: Portrét Jiřího Kovaříka. S laskavým svolením Štěpána Kovaříka.

Akademický malíř Jiří Kovařík (13. října 1932 Plzeň – 27. října 1994 Plzeň) by letos oslavil významné životní jubileum. Při té příležitosti byla uspořádána souborná výstava představující devadesát obrazů z jeho díla. Lze ji navštívit do konce letošního roku ve foyer plzeňské Nové scény Divadla J. K. Tyla.

Jiří Kovařík patří k předním osobnostem českého výtvarného umění druhé poloviny 20. století. Je uznávaný jedinečným dílem i svou osobností. Všichni, kteří ho znali, obdivovali a vážili si jej pro otevřenost, smysl pro spravedlnost, vnitřní svobodu a úctu i lásku k životu.

Výstava k poctě akademického malíře Jiřího Kovaříka
Foto: Dana Vondrášková – pozvánka na výstavu.

Po absolvování plzeňského gymnázia studoval v letech 1951-1956 na Akademii výtvarných umění v Praze u prof. Jána Želibského a následně u prof. Vladimíra Sychry, s nímž se po čase spřátelil.

Tvořil především figurální obrazy, ženské akty a snové krajiny s antickými motivy či mořským pobřežím. Na mnoha plátnech se objevují zvířata, koně, psi a především leopard, a to buď samostatně, anebo ve společnosti lidí. Umělec formou magického realismu symbolickými náznaky projevoval stav svého nitra a vkládal do obrazů i osobní vzkaz s duchovním přesahem.

Mimořádný, velice pracovitý malíř byl také známým plzeňským bohémem a silnou osobností. Nebál se otevřeně vyjadřovat své názory, prosazující poctivost, demokracii a osobní svobodu, a poukazoval na mnohé nešvary. V roce 1968 se ostře postavil proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa. Ani po vyvíjeném nátlaku od svého stanoviska nikdy neustoupil. Následovalo dvacet let zákazu výstav, nových zakázek a prodeje obrazů. V té době vzniká velký soubor „Cyklus španělských obrazů“. Protože ale Jiří Kovařík nemá prostředky na zakoupení nových pláten, přemalovává již hotové.

Výstava k poctě akademického malíře Jiřího Kovaříka
Foto: Paridův soud. S laskavým svolením Štěpána Kovaříka.

Velkou múzou, láskou a životní oporou mu byla jeho žena Vlaďka, která ho podporovala a povzbuzovala. Sama říká, že i když žili velmi skromně, byli šťastní. Neustálá perzekuce se poněkud zmírnila po narození syna Štěpána v roce 1984. Při sametové revoluci v roce 1989 i v dalších letech se Jiří Kovařík znovu zapojil do veřejného dění a zasloužil se mimo jiné o záchranu některých památek v Plzni.

V největším zápalu práce, kdy také dokončoval návrh památníku „Díky, Ameriko!“ na počest osvobození Plzně americkou armádou, se mu stala osudnou nehoda, k níž došlo 12. září 1994 při cestě domů, když vystupoval z tramvaje a spadl pod kola projíždějícího automobilu.

Historik umění PhDr. Mgr. Michael Zachař v beznadějně rozebraném katalogu výstavy malíře Jiřího Kovaříka vystihuje: „Nebál se tepat politické nešvary, pohodlnost, šlendrián i korupci. Uměl si dělat maléry ve sféře svého oboru i na úrovni společensko-politické. Projevil aktivní odpor po srpnu 1968. Byl milován i nenáviděn. Byl svědomím města. Nikdy na kolenou… Celoživotně usiloval o svobodný tvůrčí projev a neselhal ani v těžkých dobách let padesátých a sedmdesátých.“

Výstava k poctě akademického malíře Jiřího Kovaříka
Foto: Jiří Kovařík – Piazza Argentina. S laskavým svolením Štěpána Kovaříka.

Výjimečná expozice představuje zásadní díla Jiřího Kovaříka, zapůjčená z několika našich galerií, institucí, soukromých sbírek a rodinou malíře. Jeho obrazy se citlivě dotknou a osloví každého, kdo se v tichém obdivu pozastaví a nechá na sebe působit jejich magičnost, sílu i poselství.

Výstava „90 obrazů a kreseb k nedožitým 90. narozeninám Jiřího Kovaříka“ se koná pod záštitou Mgr. Elišky Bartákové, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast kultury, památkové péče a sociálních věcí.

Návštěvníci ji mohou vidět vždy hodinu před představením i během něj ve foyer plzeňské Nové scény Divadla J. K. Tyla, Palackého nám. 30.

Za štěstím do Plzně

Za štěstím do Plzně

Nevěříte? Anebo si přitom představujete orosenou sklenici pěnivého moku? Budiž, ale za opravdovou šancí splněných…

Zájemci o bližší poznání života a díla Jiřího Kovaříka uvítají informace na https://jiri-kovarik.cz/ nebo v obsažné monografii Miroslava Haunera „Jiří Kovařík I.“, vydané Galerií města Plzně v roce 2013.

Zdroj: redakce – Dana Vondrášková (autorské dílo)

Další články z této rubriky

Tajemná Indonésiegutentor-overlay

Tajemná Indonésie

Svého druhu nejobsáhlejší a největší výstava zavede návštěvníky do tajemných míst Indonésie v jihovýchodní Asii a Oceánii, kde lidé izolovaných…

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*