David Attenborough a Jonnie Hughes: Život na naší planetě

David Attenborough a Jonnie Hughes: Život na naší planetě
Foto: Freepik

Mé svědectví a vize pro budoucnost

Světově proslulý britský přírodovědec David Attenborough (nar. 1926), propagátor a úspěšný dokumentarista života na Zemi, zúročil celoživotní poznatky z osobního výzkumu zasvěcenému stavu naší planety v unikátní knize, kterou napsal ve svých devadesáti čtyřech letech. Podle jeho knižního přírodopisného bestselleru byl natočen i stejnojmenný filmový dokument.

David Attenborough a Jonnie Hughes: Život na naší planetě
Foto: se svolením redakce Práh

Obdivuhodný David Attenborough, respektovaná a uznávaná osobnost v oblasti výzkumu vývoje a proměn života na Zemi, zasvětil svůj výjimečný život záchraně horšícího se stavu naší planety. S výsledky neúnavného bádání seznamuje veřejnost v mnoha populárních dokumentárních filmech i v prestižním vysílání BBC, kde působil jako programový ředitel a pracoval na scénáři k ambiciózním projektu Life on Earth (Život na Zemi). Všechny jeho úspěšně realizované plány, zejména seriály Živá planeta, Život na Zemi či série Zázraky života vzbudily nevídaný ohlas veřejnosti. Ani ve vysokém věku se nevzdává boje za ochranu přírody a ohrožených druhů, upozorňuje na vážná nebezpečí neuváženého a bezohledného drancování planety. Za své nezměrné úsilí a přínosné zásluhy byl povýšen do šlechtického stavu a dostalo se mu rytířského velkokříže Řádu sv. Michaela a sv. Jiří. Otevřeně přiznává: „Objevuji se v rozhlase a televizi posledních šedesát let. Jak všichni víme, svět má potíže.“

V knize Život na naší planetě David Attenborough shrnuje celoživotní vědecká bádání a upozorňuje na znepokojivý vývoj včetně čím dál tím výraznějšího poklesu biodiverzity. Náš současný stav přirovnává k životu někdejších obyvatel prosperujícího ukrajinského města Pripjati, vylidněného a opuštěného v důsledku výbuchu černobylské jaderné elektrárny. „Žijeme si své pohodlné životy ve stínu katastrofy, kterou jsme sami přivolali. Katastrofy, jejíž příčinou jsou stejné věci, kterým vděčíme za své pohodlné životy. A je celkem přirozenou reakcí nic na ničem neměnit, dokud se neobjeví přesvědčivý důvod, proč bychom měli, a velmi dobrý alternativní plán.“ To bylo také jedním z hlavních důvodů, proč napsal tuto knihu.

Laurent Gounelle: Probuzení

Laurent Gounelle: Probuzení

Francouzský psycholog a uznávaný odborník na rozvoj osobnosti je také úspěšným spisovatelem. Ve svých populárních…

Předkládá v ní osobní svědectví, doložené letitými výzkumy a bádáním v přírodě v období let 1937 až 2020, v němž přesvědčivě dokazuje ničivé důsledky našeho neuváženého konání, když jsme divoké nahradili ochočeným a planetu vnímáme pouze jako místo určené lidem, kde neúprosně zmenšujeme prostor pro jiné zástupce živého světa. „Skutečně divoký svět – svět neovlivněný lidmi – už neexistuje. Zemi jsme si podmanili my.“ Informuje, jak činnost člověka působí na život naší zplundrované planety a v důsledku toho bylo vyhubeno mnoho druhů a další jsou kriticky ohroženy. Fakta varují – zatímco v roce 1937 činila světová populace 2,3 miliardy lidí a zbývající divočina 66 % plochy, v roce 2020 zde žije na 7,8 miliard obyvatel a divočina tvoří pouhých 35 %. Bezohledným lovem mořských živočichů jsme je zredukovali na kritickou úroveň, téměř všechny velké ryby jsme z moří vylovili, ztratili přes polovinu světových korálů, plastový odpad se dnes nachází v celém oceánu. Žalostný je stav hmyzu, snížený jen za posledních třicet let o čtvrtinu, a důsledky používání pesticidů. Například Německo, jak dokazují nedávné výzkumy, přišlo o 75 % hmyzu, Portoriko dokonce o téměř 90 % hmyzu a pavouků vyskytujících se v korunách stromů. Každoročně kácením ztrácíme přes 15 miliard stromů a deštné pralesy jsou dnes poloviční. Tání ledovců, globální oteplování, záplavy i zvětšování pouští a suchých neúrodných míst je alarmující.

Naštěstí ještě zbývá šance, jak na světě obnovit divočinu a posílit nutnou biodiverzitu. Ve třetí části jedinečné publikace autor nabízí svoji vizi pro budoucnost a zažehuje jiskru odhodlání k nezbytným krokům ke změně dosavadního devastujícího přístupu a k hospodárnému postupu při upevňování ztracené stability na Zemi, aby byla zachována rovnováha mezi současným lidským světem a přírodou. „Teprve potom se námi způsobená ztráta biodiverzity může obrátit v její opětovný růst.“ Autor uvádí burcující fakta o důležitých faktorech ovlivňujících další život a nabízí účinný plán, jak zoufalou situaci zlepšit, včetně přechodu na čistou energii, obnovení divočiny v mořích i na souši, uvolnění prostoru, plánování populačního zlomu a dosažení vyváženějších životů.

David Attenborough naléhavě zdůrazňuje, proč je důležité okamžitě jednat a podněcuje svědomí: „Máme poslední šanci vybudovat si ideální domov a vrátit život nádhernému světu, který jsme zdědili. Stačí jen chtít.“

Zdroj: redakce – Dana Vondrášková (autorské dílo), prah.cz

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*