Jan Drbohlav: Římská jízda

Jan Drbohlav: Římská jízda
Foto: Pixabay

Karel IV. v politickém thrilleru ze 14. století

Náš známý scenárista a dramaturg Jan Drbohlav (nar. 1968) oživuje v napínavém historickém románu nesnadnou cestu Karla IV. do Říma na svoji korunovaci. Mohl se zde zdržet jediný den, což mu zachránilo život, o který usilovali jeho nepřátelé

Jan Drbohlav: Římská jízda
Foto: se svolením nakladatelství Euromedia Group

Průběh římské jízdy císaře Karla IV. a události, které jí předcházely, vypráví jeho přítel Vysoce důstojný a osvícený Jan ze Středy, biskup Litomyšle a Olomouce, jenž byl od roku 1353 královským dvorským kancléřem. Zdržoval se v blízkosti císaře a podporoval jej i v úsilí prosadit schválení Bully aurea, tzv. Zlaté buly Karla IV., na říšském sněmu. Jako hlavní ústavní zákon Svaté říše římské platila od roku 1356 až do jejího zániku v roce 1806. Zaručovala nezávislé a výsadní postavení českého státu a krále v rámci říše s předpisy, podle kterých měl tehdejší svět žít. „Čest, spravedlnost a dodržování pravidel. Takový je svět, ve kterém chci žít,“ přál si Karel IV.

Karlu IV. se díky obratné diplomacii a vladařským schopnostem podařilo uskutečnit nejednu smělou vizi.

Promyšlená jednání na nejvyšší úrovni předcházela rovněž jeho korunovaci na císaře Svaté říše římské, jíž papež Inocenc VI. odmítl udělit souhlas, neboť se mu nelíbila vzrůstající moc českého krále. Po splnění jím uložených podmínek jí však už nic nebránilo. Boj o moc ale ani poté nebyl vyhraný, neboť proti Karlovi se otevřeně stavěli jeho odpůrci. Kromě papeže zejména vlivný rod Wittelsbachů, stejně jako několik mocných v Itálii, spřádajících úklady, jak se zvoleného císaře zbavit. Karel byl varován, že mu v Římě hrozí velké nebezpečí. „Císařská koruna je těžká – a může ji nosit jen ten, kdo udrží hlavu nahoře. Těm, kteří hlavu sklání, zlomí vaz,“ podotkl Petrarca.

Na podzim 1354 se Karel IV. vydal na nebezpečnou cestu jen s nejvěrnějšími, chráněn ozbrojenou skupinou. Slavnostní akt se konal 5. dubna 1355 v bazilice svatého Petra, kde byl korunován spolu se svou třetí manželkou, mladou, vzdělanou a milovanou Annou Svídnickou.

Jan ze Středy popisuje průběh jejich seznámení, velkolepou svatbu i manželství. Vzpomíná i na setkání s proslulým italským básníkem Francescem Petrarcou, podporujícím Karlovu politiku, s nímž udržoval korespondenci. Živě líčí také intriky a úskoky proti císaři, jemuž ne všichni provolávali slávu, neboť jej nechtěli za svého vládce. Potvrdilo se, že „nejhorší nepřítel je bývalý přítel“, když se Italové zapletení v komplotu pokusili zavraždit nového císaře Svaté říše římské.

Vzrušující román, zachycující důležitou životní etapu výjimečného panovníka, českého krále Karla IV., se čte jedním dechem a potěší nejen milovníky historických témat. Vychází rovněž jako audiokniha. 

Zdroj: redakce – Dana Vondrášková (autorské dílo), euromedia.cz

Další články z této rubriky

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*